Ομολογία Πίστεως

Ο Ομολογία πίστεως της Αδελφότητας

Η Χριστιανική Αδελφότητα Μαθητών του Ιησού Χριστού έχει ιδρυθεί και ανήκει στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης η οποία είναι ανεγνωρισμένη από το Ελληνικό κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Λέγεται Ελευθέρα, γιατί δεν έχει εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμία οργάνωση ή εκκλησία. Η κάθε εκκλησία της οδηγείτε με το Πνεύμα το Άγιο και αποδέχεται όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως, όπως τα θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίζουν οι αιρέσεις από την εκκλησία που ορθοτομεί τον λόγο του Θεού. Έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.

Ονομάζεται Αποστολική επειδή αγωνίζεται να ακολουθήσει ακριβώς τη διδασκαλία και τον τρόπο λατρείας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπως αυτά περιγράφονται μέσα στην Καινή Διαθήκη.

Λέγεται της Πεντηκοστής, γιατί πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, όπως έλαβαν όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ πιστεύει και εκτελεί:

  • α) Το ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΥΔΑΤΙ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτισθεί ένα άτομο στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία. (Μάρκος ιστ: 16, Πράξεις β: 36-39). Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν. (Πράξεις η: 36-39).
  • β) Την ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, που γίνεται όπως την έκαμε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και την παρέδωσε στους αποστόλους (Ματθαίος 26:26-28) (Μάρκος 14:22-24) (Α' Κορινθίους Ια: 23-27). Πιστεύει ότι ο οίνος και ο άρτος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικώς, δια της πίστεως. Στην Θεία κοινωνία λαβαίνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει και βαπτιστεί εις άφεσιν αμαρτιών. Η Θεία κοινωνία γίνεται κάθε Κυριακή.
  • γ) Τον ΓΑΜΟ, που πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο (Εβραίους ιγ: 4), απαγορευμένου του διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, παρεκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος ε: 32) και μη επιτρεπομένου δευτέρου γάμου (Α' Κορινθίους ζ: 11). Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο, γι' αυτό και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δεν δίνει διαζύγια.
  • δ) Το ΕΥΧΕΛΑΙΟ, που αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με έλαιο, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως παραγγέλλει ο Λόγος του Θεού (Ιάκωβος ε: 14, Μάρκος στ: 13). Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τον ασθενή.
  • ε) Την ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, που γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον πάντων (Μάρκος α: 5, Πράξεις Ιθ: 18), ή κατ' Ιδίαν (Ιάκωβος ε: 16), για να λάβει συγχώρεση από τον μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό (Πράξεις δ: 12).
  • στ) Το ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, που γίνεται από τον Ιησού Χριστό που είναι ο μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Αγιο. Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθή με Πνεύμα Αγιο, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας (Πράξεις β: 1).
  • ζ) Τις ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ, που είναι πέντε και τις δίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Ιησούς.
  • η) Χειροτονεί επισκόπους, που λέγονται και πρεσβύτεροι ανά πάσαν εκκλησίαν, πιστούς αδελφούς, που πρέπει να είναι απαραιτήτως παντρεμένοι, με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους, με καλή μαρτυρία (Α . Τιμοθέου γ: 1).

Στην αίθουσα της Αδελφότητας γίνονται κηρύγματα και μαθήματα απ' την Αγία Γραφή κάθε Τετάρτη και Παρασκευή βράδυ 8-9 και Κυριακή πρωί 11-12πμ, τα οποία μπορεί ο κάθε άνθρωπος ελεύθερα να τα παρακολουθήσει