ECCLESIAOFPEREA.ORG ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Λίγα λόγια για τον νέο μας διαδικτυακό τόπο

Το www.EcclesiaOfPerea.org είναι ο νέος ανανεωμένος επίσημος διαδικτυακός τόπος της Χριστιανικής Αδελφότητας Μαθητών του Ιησού Χριστού Περαίας. Η θεματολογία του τόπου μας με την βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θέλουμε συνέχεια να εμπλουτίζεται και η λειτουργικότητά του διαδιακτυακού μας τόπου θα βελτιώνεται. Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" Ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε το Σωτήριο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στην ανθρωπότητα και να ελκύσουμε κάθε άνθρωπο κοντά του. Πιστεύουμε οτι σήμερα αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος πρώτα απο όλα είναι να γνωρίσει το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την δύναμη που περιέχεται μέσα του προς σωτηρία της ψυχής του.
"Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα" Ρωμ1:15
Επίσης μέσα απο τις σελίδες του ιστοτόπου μας θα γνωρίσεται και το έργο που έκανε στην περιοχή μας ο Κύριος μας ώστε να συσταθεί αυτή η μικρή αδελφότητα και να αποτελέσει μια εστία φωτός του λόγου Θεού ανάμεσα και στις άλλες που το Πνεύμα το Αγιο άναψε στην πατρίδα μας την Ελλάδα.

Από το κανάλι μας στο YouTubeΘέματα από τον λόγο του Θεού

Αρθρα εμπνευσμένα από τον ευλογημένο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει την απάντηση σε κάθε ερώτηση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε
"Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται" (Ματθ. 7:7,8) . Καλό λοιπόν είναι να ρωτάμε τον Κύριο, να τον συμβουλευόμαστε σε κάθε μας ανάγκη και ο Κύριος θα μας καθοδηγεί δια του λόγου Του δια του Αγίου Πνεύματος

Υποδειγματικοί Κυβερνήτες
"Και είπα προς αυτούς, Σεις βλέπετε την δυστυχίαν εις την οποίαν είμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και αι πύλαι αυτής είναι κατηναλωμέναι υπό του πυρός• έλθετε και ας ανοικοδομήσωμεν το τείχος της Ιερουσαλήμ, διά να μη ήμεθα πλέον όνειδος.
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Η οικογένεια σε κίνδυνο! Η κοινωνία σε κίνδυνο!
"Και αποκρινόμενος αυτός είπε: Δεν διαβάσατε ότι εκείνος που τους έπλασε απαρχής, αρσενικό και θηλυκό τούς έπλασε; Και είπε: «Εξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα»; Ώστε, δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο, λοιπόν, που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ματθ.19:5"
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Yιοί φωτός
"«πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. »
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Ανθολόγιο από τον λόγο του Θεού

Ο Λόγος του Θεού, είναι τροφή, διδασκαλία και Πνεύμα και Ζωή! Πάντα έχει κάτι να δώσει στον άνθρωπο, οποιαδήποτε στιγμή και αν τον αναζητήσει Αλληλούια
Περισσότερα εδώ

Άγρυπνοι, πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου

Άγρυπνοι,  πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου
Ρωμ 13:11-12 Και μάλιστα, εξεύροντες τον καιρόν, ότι είναι ήδη ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου·
διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρ' ότε επιστεύσαμεν.
Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν·
ας απορρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός.

Πολλές φορές το παιδί του Θεού μπορεί να παγιδευθεί σε μέριμνες και επιθυμίες που είναι σαρκικές και τον υπνωτίζουν πνευματικά.
Χάνει την διάθεση του για τα επουράνια . 
Η κατάσταση αυτή είναι πολύ επικίνδυνη καθώς μπορεί να οδηγηθεί από τον εχθρό της ψυχής σε αμαρτίες και να τον δέσει και όταν έρθει η στιγμή της αναχώρησης ατομικής ή μαζικής με την αρπαγή της εκκλησίας να είναι εκτός της βασιλείας του Θεού. 
Αλίμονο,  μη γένοιτο , ας αγρυπνούμε λοιπόν ντυμένοι με τα όπλα του φωτός και την πανοπλίαν του Θεού.
Α' ΠΕΤΡ 4:7  ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΛΗΣΙΑΣΕ ΦΡΟΝΙΜΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΓΕΤΕ ΚΑΙ ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΣ

Η διάνοια και η καρδία του πιστού ανήκουν στον Θεό

Η διάνοια και η καρδία του πιστού ανήκουν στον Θεό
Εβρ 8:10 Διότι αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος· Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είσθαι εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουσιν είσθαι εις εμέ λαός.

Να φυλάμε την διάνοια μας και την καρδιά μας ώστε να μην αλλοιωθούν αυτά που ο Κύριος έγραψε σε αυτές και είναι η ζωή μας

1Πετρ 1:13 Διά τούτο αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθή ο Ιησούς Χριστός,

Παρ 4:23 Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής

Προσοχή, η διάνοια μας να είναι Φωτεινή!

Προσοχή,  η διάνοια  μας να είναι Φωτεινή!
Εφεσ 4:17 Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι διά του Κυρίου, να μη περιπατήτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν εν τη ματαιότητι του νοός αυτών,
εσκοτισμένοι την διάνοιαν, απηλλοτριωμένοι όντες από της ζωής του Θεού διά την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς, διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών,
οίτινες αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτοίς εις την ασέλγειαν, διά να εργάζωνται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως.

Λόγια πολύ σοβαρά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος διά του Κυρίου εδώ.
Προσοχή να μην σκοτισθεί η διάνοια μας από τον κοσμικό τρόπο της ζωής. 

Ο κόσμος ζει μέσα σε αμαρτωλές επιθυμίες και μέριμνες για τον μαμωνά της αδικίας. 

Όταν απομακρυνόμαστε από την φωτιά του Αγίου Πνεύματος που καίει μέσα στην εκκλησία,  από τα ζωντανά νερά του λόγου που ρέουν  μέσα στην εκκλησία με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τις διακονίες του Κυρίου θα πάθουμε αυτό που μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. 

Να εγερθούμε  και να αγρυπνήσουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι για την ώρα του Κυρίου που δεν αργεί! Ο Κύριος μας αγαπά!!!

Αλληλούια Αλληλούια Αλληλούια!

Να ενατενίζουμε στα ουράνια που μας ετοίμασε ο Πατήρ του μέλλοντος αιώνος Χριστός μας

Να ενατενίζουμε στα ουράνια που μας ετοίμασε ο Πατήρ του μέλλοντος αιώνος Χριστός μας
Α Κορ 2:9 αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, Εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε και ωτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτόν

Εδώ ο λόγος του Θεού μας δίνει μια πνευματική όραση για τα θαυμάσια που περιμένουν να απολαύσει αιώνια ο πιστός άνθρωπος του Θεού. 

Η καθημερινότητα μας με τα πάσης φύσεως  προβλήματα , βιοποριστικά , υγείας , οικογενειακά κλπ καθώς και ο ασταμάτητος πόλεμος του εχθρού της ψυχής του ανθρώπου δημιουργούν όρη πνευματικά για να κρύψουν αυτά τα οποία επαγγέλεται ο λόγος του Θεού για τα κατά χάρη σωσμένα παιδιά του Θεού 

Όμως δεν είμαστε αβοήθητοι,  έχουμε τα καλύτερα και συνεχόμενα, ο ζωντανός λόγος του Θεού,  η εκκλησία του Χριστού με τις διακονίες του Χριστού και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος αλλά και τις ασταμάτητες ενέργειες του Θεού στην ζωή μας.
Και επίσης μας προμηθεύει ο Θεός με την  πανοπλία Του (Εφεσ 6:12-18),  έχουμε όπλα πνευματικά που με την ενδυνάμωση μας από το Άγιο Πνεύμα μπορούμε να τα αξιοποιούμε ώστε τα όρη αυτα να γίνονται πεδιάδα (Ζαχ 4:7) και να είναι πάντοτε ορατές οι επαγγελίες του Θεού για μας.
Μην σταματήσουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε και τα μάτια μας να είναι διαρκώς ψηλά για να ενατενίζουμε την αιώνια πατρίδα που μας ετοίμασε ο Αρχιτέκτονας του μέλλοντος αιώνος,  Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. 
Αλληλούια!!!

Πρόσφατα κηρύγματα

Κηρύγματα του λόγου του Θεού από την αίθουσα της Αδελφότητας.

6/6/21 Λουκ 19. Το παράδειγμα του Ζακχέου και η παραβολή των 10 μνων

6/6/21 Λουκ 19. Το παράδειγμα του Ζακχέου και η παραβολή των 10 μνων

Λουκ 19 ΚΑΙ ΔΡΑΜΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΕΒΗ ΕΠΙ ΣΥΚΟΜΟΡΕΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΙΔΗ ΑΥΤΟΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΜΕΛΛΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΗ .


Η εκκλησία του Ιησού Χριστού η συκομοριά που βοηθά τον άνθρωπο να δει το Χριστό


30/5/2021 Ψαλμός 147 Να δοξολογοΰμε τον Κύριο με καθαρή καρδιά

30/5/2021 Ψαλμός 147 Να δοξολογοΰμε τον Κύριο με καθαρή καρδιά

Ψαλμ 147:1 ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΝ ΝΑ ΨΑΛΛΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΜΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΠΝΟΝ Η ΑΙΝΕΣΙΣ ΠΡΕΠΟΥΣΑ


16/5/21 Ο Λόγος ΘΕΟΣ το Φώς του ανθρώπου Ιωάν 1

16/5/21 Ο Λόγος ΘΕΟΣ το Φώς του ανθρώπου Ιωάν 1

ΙΩΑΝ 1:1 ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΤΟ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΤΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΤΟ Ο ΛΟΓΟΣ ΟΥΤΟΣ ΗΤΟ ΕΝ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ...

4: ΕΝ ΑΥΤΩ ΗΤΟ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΗΤΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


25/4/2021 Ησα 61, Λουκ 14:15-24

25/4/2021 Ησα 61, Λουκ 14:15-24

ΗΣΑΪΑΣ 61:3. ΔΙΑ ΝΑ ΘΕΣΩ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΝΘΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΣΙΩΝ ΝΑ ΔΩΣΩ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΤΑΚΤΗΣ ΕΛΑΙΟΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΤΟΛΗΝ ΑΙΝΕΣΕΩΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΗΔΙΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΩΝΤΑΙ ΔΕΝΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΦΥΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΑΥΤΟΥ

ΛΟΥΚ 18:14 ΚΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΜΙΑΝ ΓΝΩΜΗΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΩΝΤΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΓΡΟΝ ΗΓΟΡΑΣΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗΝ ΝΑ ΕΞΕΛΘΩ ΚΑΙ ΝΑ ΙΔΩ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΕΧΕ ΜΕ ΠΑΡΗΤΗΜΕΝΟΝ

Μην αμελήσουμε την πρόσκληση του Θεού


24/5/2021 Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος σπλαχνικός αρχιερέας μας

24/5/2021 Ιησούς Χριστός,  ο αιώνιος σπλαχνικός  αρχιερέας μας

Εβρ 4:14 Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, όστις διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν. Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ' ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας.


Επιλεγμένα βίντεο από το κανάλι μας στο YouTube

Χριστιανικοί Υμνοι Θεσσαλονίκης

Επιλεγμένα μηνύματα 2020 Συλλογή Α

Ιησούς ο ποιμήν ο αγαθός


Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΜΟΥ..Ψαλμός 18:2

04 Ρίξε την όψιμη βροχή

Υμνείτε τον Θεόν

Διά πολλών θλίψεων στην Βασιλεία των ΟυρανώνΓια τα παιδιά μας

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΙΝΗ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΗΣΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΡΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΑΛΛ ΕΚΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ
Εφεσίους 6

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε επιλεγμένα δείγματα από το Παιδικό μας Ανθολόγιο που επιμελήθηκαν αδελφοί και αδελφές της εκκλησίας μας
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο Θέμα Παιδική Ανθολογία από το Μενού ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Χριστιανική οικογένεια

Χριστιανική οικογένεια
εγώ όμως και ο οίκός μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον.
Ιησ.Ναυη 24/15

Προσευχή

Προσευχή
Ένα όμορφο σκίτσο που μπορεί ο γονέας να το εκτυπώσει και να το δώσει στο παιδί του για βάψιμο

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του
Ψαλ. 127:2
ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις τον αγαπητόν αυτού.