ECCLESIAOFPEREA.ORG ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Λίγα λόγια για τον νέο μας διαδικτυακό τόπο

Το www.EcclesiaOfPerea.org είναι ο νέος ανανεωμένος επίσημος διαδικτυακός τόπος της Χριστιανικής Αδελφότητας Μαθητών του Ιησού Χριστού Περαίας. Η θεματολογία του τόπου μας με την βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θέλουμε συνέχεια να εμπλουτίζεται και η λειτουργικότητά του διαδιακτυακού μας τόπου θα βελτιώνεται. Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" Ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε το Σωτήριο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στην ανθρωπότητα και να ελκύσουμε κάθε άνθρωπο κοντά του. Πιστεύουμε οτι σήμερα αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος πρώτα απο όλα είναι να γνωρίσει το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την δύναμη που περιέχεται μέσα του προς σωτηρία της ψυχής του.
"Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα" Ρωμ1:15
Επίσης μέσα απο τις σελίδες του ιστοτόπου μας θα γνωρίσεται και το έργο που έκανε στην περιοχή μας ο Κύριος μας ώστε να συσταθεί αυτή η μικρή αδελφότητα και να αποτελέσει μια εστία φωτός του λόγου Θεού ανάμεσα και στις άλλες που το Πνεύμα το Αγιο άναψε στην πατρίδα μας την Ελλάδα.

Από το κανάλι μας στο YouTubeΘέματα από τον λόγο του Θεού

Αρθρα εμπνευσμένα από τον ευλογημένο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει την απάντηση σε κάθε ερώτηση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε
"Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται" (Ματθ. 7:7,8) . Καλό λοιπόν είναι να ρωτάμε τον Κύριο, να τον συμβουλευόμαστε σε κάθε μας ανάγκη και ο Κύριος θα μας καθοδηγεί δια του λόγου Του δια του Αγίου Πνεύματος

Υποδειγματικοί Κυβερνήτες
"Και είπα προς αυτούς, Σεις βλέπετε την δυστυχίαν εις την οποίαν είμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και αι πύλαι αυτής είναι κατηναλωμέναι υπό του πυρός• έλθετε και ας ανοικοδομήσωμεν το τείχος της Ιερουσαλήμ, διά να μη ήμεθα πλέον όνειδος.
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Η οικογένεια σε κίνδυνο! Η κοινωνία σε κίνδυνο!
"Και αποκρινόμενος αυτός είπε: Δεν διαβάσατε ότι εκείνος που τους έπλασε απαρχής, αρσενικό και θηλυκό τούς έπλασε; Και είπε: «Εξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα»; Ώστε, δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο, λοιπόν, που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ματθ.19:5"
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Yιοί φωτός
"«πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. »
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Ανθολόγιο από τον λόγο του Θεού

Ο Λόγος του Θεού, είναι τροφή, διδασκαλία και Πνεύμα και Ζωή! Πάντα έχει κάτι να δώσει στον άνθρωπο, οποιαδήποτε στιγμή και αν τον αναζητήσει Αλληλούια
Περισσότερα εδώ

Κέρδη κοσμικά , ζημία για την πορεία στον Χριστό

Κέρδη κοσμικά , ζημία για την πορεία στον Χριστό

Φιλιπ 3:7 Πλην εκείνα, τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν διά τον Χριστόν·
 μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία διά το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, διά τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα διά να κερδήσω τον Χριστόν


Ο απόστολος Παύλος διέκρινε μέσα στη ζωή του τι είναι συμφέρον σε αυτόν να ακολουθήσει και βλέπουμε ότι σε αυτό ο Κύριος τον επιβράβευσε καθώς έκανε μεγαλεία μαζί του και μας τον σύστησε ως Απόστολο και Διδάσκαλο των εθνών με τις διακονίες που του έδωσε προς υπηρεσία του Ευαγγελίου.


Και εμείς να παραδειγματισθούμε  απο την ζωή του Παύλου,  με τη χάρη του Χριστού καθώς ο ίδιος είπε "μιμείται μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού".

Καλη χρονιά με την σοφίαν του Θεού

Καλη χρονιά με την σοφίαν του Θεού

Ψαλμ 90:12 Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολλώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν.

Μια νέα χρονιά ξεκίνησε,  και μας προτρέπει ο λόγος Του μέρα με την ημέρα να γινόμαστε ποιό σοφοί , όχι με την επίγεια σοφία που είναι δαιμονιώδης,  αλλά την ουράνια , του Πατέρα μας Θεού.

Ιακ 3:17 Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος.

Και μας προτρέπει:
Εφεσ 5:15-16 Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί,
εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί.

Που θα βρούμε αυτή την σοφία;
Ο Θεός είναι η πηγή  της σοφίας, μας την φανερώνει παντού.
Παρ 8:22 Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, προ των έργων αυτού, απ' αιώνος.

 'Όπου και αν στρέψουμε τα μάτια μας βλέπουμε τα δημιουργήματα Του αλλά πολύ περισσότερο μέσα στο Άγιο λόγο Του.

Εκεί φανερώνεται το Άγιο σχέδιο Του για την σωτηρία του ανθρώπου και για ένα νέο ουρανό και γη όπου δεν θα υπάρχει το κακό αλλά  η δικαιοσύνη Του  (Β Πετρ γ':13).
Το κέντρο όλου του έργου του Πατρός Θεού ειναι ο ένδοξος Κύριος μας Ιησούς Χριστός δια του οποίου και δια τον οποίον έγιναν τα πάντα και του οποίου και εμείς ως καρπός του πόνου της ψυχής Του γινόμαστε συνκληρονόμοι .
 14:6 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.

Το βασικό θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η σοφία του Θεού στην ζωή του πιστού είναι ο φόβος του Θεού,  ο άγιος σεβασμός του λόγου Του.
Παρ 9:10-11 Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου· και επίγνωσις αγίων φρόνησις.
 Διότι δι' εμού αι ημέραι σου θέλουσι πολλαπλασιασθή, και έτη ζωής θέλουσι προστεθή εις σε.
Ας προσκοληθούμε λοιπόν ετι περισσότερο στην σοφία του Θεού,  έχοντας την διδασκαλία Του οδηγό μέσα στην ζωή μας στην νέα χρονιά

 Ειρήνη εις τους αδελφούς και αγάπη μετά πίστεως από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Η χάρις είη μετά πάντων των αγαπώντων τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν καθαρότητι· αμήν.  Εφεσ 6:23-24

Πρόσφατα κηρύγματα

Κηρύγματα του λόγου του Θεού από την αίθουσα της Αδελφότητας.

15/1/21 Λουκ 18:15 Των παιδιών είναι η Βασιλεία των Ουρανών

15/1/21 Λουκ 18:15 Των παιδιών είναι η Βασιλεία των Ουρανών

Λουκ 18:15   ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΡΧΩΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ ΑΥΤΑ ΔΙΟΤΙ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ησαϊας 26. Οδηγίες για το περπάτημα του λαού Tου Θεού τον έσχατο καιρό 3/1/2021

Ησαϊας 26.  Οδηγίες για το περπάτημα του λαού Tου Θεού τον έσχατο καιρό 3/1/2021

Ησαϊας 26:20  ΕΛΘΕ ΛΑΕ ΜΟΥ ΕΙΣΕΛΘΕ ΕΙΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΟΝ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΣΟΥ ΟΠΙΣΩ ΣΟΥ ΚΡΥΦΘΗΤΙ ΔΙΑ ΟΛΙΓΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΕΩΣΟΥ ΠΑΡΕΛΘΗ Η ΟΡΓΗ


Επιλεγμένα βίντεο από το κανάλι μας στο YouTube

Χριστιανικοί Υμνοι Θεσσαλονίκης

Επιλεγμένα μηνύματα 2020 Συλλογή Α

Ιησούς ο ποιμήν ο αγαθός


Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΜΟΥ..Ψαλμός 18:2

04 Ρίξε την όψιμη βροχή

Υμνείτε τον Θεόν

Διά πολλών θλίψεων στην Βασιλεία των ΟυρανώνΓια τα παιδιά μας

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΙΝΗ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΗΣΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΡΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΑΛΛ ΕΚΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ
Εφεσίους 6

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε επιλεγμένα δείγματα από το Παιδικό μας Ανθολόγιο που επιμελήθηκαν αδελφοί και αδελφές της εκκλησίας μας
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο Θέμα Παιδική Ανθολογία από το Μενού ΠΟΛΥΜΕΣΑ