ECCLESIAOFPEREA.ORG ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Λίγα λόγια για τον νέο μας διαδικτυακό τόπο

Το www.EcclesiaOfPerea.org είναι ο νέος ανανεωμένος επίσημος διαδικτυακός τόπος της Χριστιανικής Αδελφότητας Μαθητών του Ιησού Χριστού Περαίας. Η θεματολογία του τόπου μας με την βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θέλουμε συνέχεια να εμπλουτίζεται και η λειτουργικότητά του διαδιακτυακού μας τόπου θα βελτιώνεται. Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" Ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε το Σωτήριο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στην ανθρωπότητα και να ελκύσουμε κάθε άνθρωπο κοντά του. Πιστεύουμε οτι σήμερα αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος πρώτα απο όλα είναι να γνωρίσει το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την δύναμη που περιέχεται μέσα του προς σωτηρία της ψυχής του.
"Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα" Ρωμ1:15
Επίσης μέσα απο τις σελίδες του ιστοτόπου μας θα γνωρίσεται και το έργο που έκανε στην περιοχή μας ο Κύριος μας ώστε να συσταθεί αυτή η μικρή αδελφότητα και να αποτελέσει μια εστία φωτός του λόγου Θεού ανάμεσα και στις άλλες που το Πνεύμα το Αγιο άναψε στην πατρίδα μας την Ελλάδα.

Από το κανάλι μας στο YouTubeΘέματα από τον λόγο του Θεού

Αρθρα εμπνευσμένα από τον ευλογημένο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει την απάντηση σε κάθε ερώτηση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε
"Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται" (Ματθ. 7:7,8) . Καλό λοιπόν είναι να ρωτάμε τον Κύριο, να τον συμβουλευόμαστε σε κάθε μας ανάγκη και ο Κύριος θα μας καθοδηγεί δια του λόγου Του δια του Αγίου Πνεύματος

Υποδειγματικοί Κυβερνήτες
"Και είπα προς αυτούς, Σεις βλέπετε την δυστυχίαν εις την οποίαν είμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και αι πύλαι αυτής είναι κατηναλωμέναι υπό του πυρός• έλθετε και ας ανοικοδομήσωμεν το τείχος της Ιερουσαλήμ, διά να μη ήμεθα πλέον όνειδος.
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Η οικογένεια σε κίνδυνο! Η κοινωνία σε κίνδυνο!
"Και αποκρινόμενος αυτός είπε: Δεν διαβάσατε ότι εκείνος που τους έπλασε απαρχής, αρσενικό και θηλυκό τούς έπλασε; Και είπε: «Εξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα»; Ώστε, δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο, λοιπόν, που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ματθ.19:5"
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Yιοί φωτός
"«πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. »
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Ανθολόγιο από τον λόγο του Θεού

Ο Λόγος του Θεού, είναι τροφή, διδασκαλία και Πνεύμα και Ζωή! Πάντα έχει κάτι να δώσει στον άνθρωπο, οποιαδήποτε στιγμή και αν τον αναζητήσει Αλληλούια
Περισσότερα εδώ

Τι ζητάει ο Κύριος από τον πιστό

Τι ζητάει ο Κύριος από τον πιστό
Μιχαίας 6:8 Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ειμή να πράττης το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου;

Η πρώτη δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι να δεχθεί τον απεσταλμένο του Θεού,  τον Υιό Του ως Λυτρωτή των αμαρτιών.
Στην συνέχεια να σεβαστεί  και να ακολουθήσει πιστά το Ευαγγέλιο Του, οικοδομώντας την ζωή του  πάνω σε αυτό  το θεμέλιο που μας το παρουσιάζει η διδασκαλία των αποστόλων Του μέσα από τις επιστολές τους στην Καινή Διαθηκη δια του Αγίου Πνεύματος.
Το έλεός κι η ταπείνωση είναι τα βασικά στοιχεία της συμπεριφοράς του πιστου παιδιού του Θεού.
Όλα αυτά βέβαια πάντα με την Χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού που είναι δεδομένη στους ταπεινούς καθώς είναι γεγραμμένον

Ιακ 4:6 Αλλά μεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός· όθεν λέγει· Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν.

Ο στόχος μας πάντα να είναι ξεκάθαρος μπροστά μας

Ο στόχος μας πάντα να είναι ξεκάθαρος μπροστά μας
Α Τιμ 6:11 Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα.

Ότι και αν γίνεται γύρω μας μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για τις οδηγίες Του  που εβαλε στον λόγο Του.
Ακολουθώντας αυτές άνευ προτιμήσεως θα μπορέσουμε με την χάρη Του δια του Αγίου Πνεύματος να καταλήξουμε στην αιώνια πατρίδα μας στον ουρανό.
Αλληλούια

Το παράδειγμα των Νινευιτών

Το παράδειγμα των Νινευιτών
Ματθ 12:41 Ανδρες Νινευίται θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά, και ιδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ.

Και σήμερα ο λόγος αυτός ισχύει,  το Ευαγγέλιο του Υιού Του Θεού κηρύτεται παντού.
Ο άνθρωπος  καλείται να πιστέψει σε αυτό και να  μετανοήσει  επιστρέφοντας από της οδού αυτού της πονηράς ώστε να σωθεί.
Παράδειγμα μεγάλο είναι οι Νινευίται που από τον Βασιλιά τους έως τον μικρότερο φοβήθηκαν στο κήρυγμα του Ιωνά και ταπεινώθηκαν με νηστεία και σάκο σε σπονδό παραιτούμενοι από την πονηρά οδό τους και τελικά σώθηκαν.
Σημερα δεν έχουμε το κήρυγμα ενός προφήτη αλλα το κήρυγμα του Υιού του Θεού,  πόσο μάλλον πρέπει να δώσει ο άνθρωπος προσοχή και να υπακούσει για να σωθεί από την αιώνια καταδίκη και να λάβει αιώνια ζωή.

Εβρ 1:1 Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως,
 εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δι' ου έκαμε και τους αιώνας·
 όστις ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι' εαυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς,

Πρόσφατα κηρύγματα

Κηρύγματα του λόγου του Θεού από την αίθουσα της Αδελφότητας.

Λουκ 15:11-32, Η παραβολή του ασώτου υιού 22/2/2021

Λουκ 15:11-32

Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΣΩΣΕΙ! "ΕΛΘΩΝ ΔΕ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΕΙΠΕ ΠΟΣΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΙΝ ΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΧΑΝΟΜΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΕΙΝΗΣ 18 ΣΗΚΩΘΕΙΣ ΘΕΛΩ ΥΠΑΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΙΠΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΤΕΡ ΗΜΑΡΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΥ 19 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΣ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΘΩ ΥΙΟΣ ΣΟΥ ΚΑΜΕ ΜΕ ΩΣ ΕΝΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΟΥ .. ΔΙΟΤΙ ΟΥΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ ΝΕΚΡΟΣ ΗΤΟ ΚΑΙ ΑΝΕΖΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΩΛΩΣ ΗΤΟ ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΗ ΚΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΥΦΡΑΙΝΩΝΤΑΙ "

Η συγχωρητικότητα και η επιείκεια βασικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του πιστού (Ιωαν 8)

Η συγχωρητικότητα και η επιείκεια βασικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του πιστού (Ιωαν 8)

ΙΩΑΝ 8:7
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΜΕΝΟΝ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΚΥΨΑΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΣΤΙΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΣ ΡΙΨΗ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΕΠ ΑΥΤΗΝ

Χρεώστες στο Πνεύμα και οχι στην σάρκα για να ζήσουμε (Ρωμ 8 (η'))

Χρεώστες στο Πνεύμα και οχι στην σάρκα για να ζήσουμε (Ρωμ 8 (η'))

Ρωμ 8:1,2
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥΣ ΜΗ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΔΙΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΗΛΕΥΘΕΡΩΣΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Εσδρας 5,6 Ο Κύριος προνοεί και μεριμνά για το έργο Του

Εσδρας 5,6 Ο Κύριος προνοεί και μεριμνά για το έργο Του

Εσδ 6:3 Εν τω πρώτω έτει Κύρου του βασιλέως, Κύρος ο βασιλεύς εξέδωκε διαταγήν περί του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ, Ας οικοδομηθή ο οίκος, ο τόπος εις τον οποίον προσφέρονται αι θυσίαι, και ας τεθώσι τα θεμέλια αυτού δυνατά· το ύψος αυτού εξήκοντα πήχαι, το πλάτος αυτού εξήκοντα πήχαι·

Ο Κύριος προνοεί για το έργο Του και εμείς πρέπει να είμαστε πάντα πρόθυμοι να εργασθούμε αυτό


Μαρκ 11 Έχετε πίστη Θεού, σε Αγια σκεύη! 28-2-21

Μαρκ 11 Έχετε πίστη Θεού, σε Αγια σκεύη! 28-2-21

Το κήρυγμα της Κυριακής 28-2-2021 στην εκκλησία της Περαίας

Μαρκ 11:23 Διότι αληθώς σας λέγω ότι όστις είπη προς το όρος τούτο, Σηκώθητε και ρίφθητι εις την θάλασσαν, και δεν διστάση εν τη καρδία αυτού, αλλά πιστεύση ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γείνει εις αυτόν ό,τι εάν είπη.

Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς.


Ματθ 12:38 Το παράδειγμα των Νινευιτών

Ματθ 12:38 Το παράδειγμα των Νινευιτών

Ματθ 12:41 Ανδρες Νινευίται θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά, και ιδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ.

Επιλεγμένα βίντεο από το κανάλι μας στο YouTube

Χριστιανικοί Υμνοι Θεσσαλονίκης

Επιλεγμένα μηνύματα 2020 Συλλογή Α

Ιησούς ο ποιμήν ο αγαθός


Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΜΟΥ..Ψαλμός 18:2

04 Ρίξε την όψιμη βροχή

Υμνείτε τον Θεόν

Διά πολλών θλίψεων στην Βασιλεία των ΟυρανώνΓια τα παιδιά μας

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΙΝΗ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΗΣΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΡΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΑΛΛ ΕΚΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ
Εφεσίους 6

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε επιλεγμένα δείγματα από το Παιδικό μας Ανθολόγιο που επιμελήθηκαν αδελφοί και αδελφές της εκκλησίας μας
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο Θέμα Παιδική Ανθολογία από το Μενού ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Χριστιανική οικογένεια

Χριστιανική οικογένεια
εγώ όμως και ο οίκός μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον.
Ιησ.Ναυη 24/15

Προσευχή

Προσευχή
Ένα όμορφο σκίτσο που μπορεί ο γονέας να το εκτυπώσει και να το δώσει στο παιδί του για βάψιμο

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του
Ψαλ. 127:2
ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις τον αγαπητόν αυτού.