ECCLESIAOFPEREA.ORG ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Λίγα λόγια για τον νέο μας διαδικτυακό τόπο

Το www.EcclesiaOfPerea.org είναι ο νέος ανανεωμένος επίσημος διαδικτυακός τόπος της Χριστιανικής Αδελφότητας Μαθητών του Ιησού Χριστού Περαίας. Η θεματολογία του τόπου μας με την βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θέλουμε συνέχεια να εμπλουτίζεται και η λειτουργικότητά του διαδιακτυακού μας τόπου θα βελτιώνεται. Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" Ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε το Σωτήριο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στην ανθρωπότητα και να ελκύσουμε κάθε άνθρωπο κοντά του. Πιστεύουμε οτι σήμερα αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος πρώτα απο όλα είναι να γνωρίσει το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την δύναμη που περιέχεται μέσα του προς σωτηρία της ψυχής του.
"Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα" Ρωμ1:15
Επίσης μέσα απο τις σελίδες του ιστοτόπου μας θα γνωρίσεται και το έργο που έκανε στην περιοχή μας ο Κύριος μας ώστε να συσταθεί αυτή η μικρή αδελφότητα και να αποτελέσει μια εστία φωτός του λόγου Θεού ανάμεσα και στις άλλες που το Πνεύμα το Αγιο άναψε στην πατρίδα μας την Ελλάδα.

Από το κανάλι μας στο YouTubeΑνθολόγιο από τον λόγο του Θεού

Ο Λόγος του Θεού, είναι τροφή, διδασκαλία και Πνεύμα και Ζωή! Πάντα έχει κάτι να δώσει στον άνθρωπο, οποιαδήποτε στιγμή και αν τον αναζητήσει Αλληλούια
Περισσότερα εδώ

Ευλογείτε τον Θεόν πάσα η γη

Ευλογείτε τον Θεόν πάσα η γη
Ψαλμ 67:5 Ας σε υμνώσιν οι λαοί, Θεέ, ας σε υμνώσι πάντες οι λαοί.
Η γη θέλει δίδει τον καρπόν αυτής· θέλει μας ευλογήσει ο Θεός, ο Θεός ημών.
Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός, και θέλουσι φοβηθή αυτόν πάντα τα πέρατα της γης.

Πόσο θαυμάσιος και ωφέλιμος είναι ο λόγος του Θεού για την πορεία του ανθρώπου σε αυτήν την ζωή. 
Εδώ μας φανερώνει ο λόγος Του ότι η κάθε  ευλογία έρχεται από Αυτόν και όσο περισσότερο ο άνθρωπος σέβεται και δοξάζει στην ζωή του τον Πλάστη και Δημιουργό Θεό του, τόσο θα έχει ευλογίες στην ζωή του αλλά και η γη στην οποία ζει .
Και θα βλέπει και το χέρι του Θεού ενάντια  στους εχθρούς του με αποτέλεσμα  , οι ειλικρινείς να μετανοούν και να σώζονται και οι άλλοι να υποκρίνονται και να τον προσκυνούν. 
Ψαλμ 66: 3 Είπατε προς τον Θεόν, Πόσον είναι φοβερά τα έργα σου διά το μέγεθος της δυνάμεώς σου, υποκρίνονται υποταγήν εις σε οι εχθροί σου.
Πάσα η γη θέλει σε προσκυνεί και ψαλμωδεί εις σέ· θέλουσι ψαλμωδεί το όνομά σου.

Ελευθερία από τον φόβο του θανάτου

Ελευθερία από τον φόβο του θανάτου

Εβρ 2:14 Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον,
και ελευθερώση εκείνους, όσοι διά τον φόβον του θανάτου ήσαν διά παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν.


Είναι ασύλληπτη η αγάπη του Θεού,  να στείλει τον Υιόν Του,  να γεννηθεί διά της Παρθένου Μαριάμ,  εδώ στην γη και να δώσει την ψυχή Του,  αντίλυτρο για τις ψυχές μας τις αμαρτωλές.


Περπάτησε εδώ στην γη και έπαθε πειραζόμενος αλλά χωρίς να αμαρτήσει ωστε να μπορεί να βοηθά τους πειραζομένους ανθρώπους και να τους ελευθερώνει.


Όσοι τον δέχονται πλέον είναι ελεύθεροι και η φοβία του θανάτου φεύγει από αυτούς καθώς έχουν την βεβαίωση μέσα τους της αιώνιας ζωής.

Πρόσφατα κηρύγματα

ΜΕ ΑΡΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΖΗΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΛΟΓΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ (Ματθ 4:4)

9/1/22 Μην καταδικάζουμε κανένα , ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου (Ιωάν 8:1-12)

9/1/22 Μην καταδικάζουμε κανένα , ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου  (Ιωάν 8:1-12)

Ιωάν 8:10
ΑΝΑΚΥΨΑΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΓΥΝΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ ΣΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕΝ ΟΥΔΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΕΙΠΕΝ ΟΥΔΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΟΥΔΕ ΕΓΩ ΣΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ ΥΠΑΓΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΜΗ ΑΜΑΡΤΑΝΕ

Ψαλμ 19:7 Η εντολή του Κυρίου λαμπρά 26/12/2021 Κυριακάτικο κηρύγμα

Ψαλμ 19:7  Η εντολή του Κυρίου λαμπρά 26/12/2021 Κυριακάτικο κηρύγμα

Ψαλμ 19:7 Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν· η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν· τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, ευφραίνοντα καρδίαν· η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς·

Επιλεγμένα βίντεο από το κανάλι μας στο YouTube

Χριστιανικοί Υμνοι Θεσσαλονίκης

Μες την ζωή μου η σκιά σου

Ιησούς ο ποιμήν ο αγαθός


Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΜΟΥ..Ψαλμός 18:2

04 Ρίξε την όψιμη βροχή

Υμνείτε τον Θεόν

Διά πολλών θλίψεων στην Βασιλεία των ΟυρανώνΘέματα από τον λόγο του Θεού

Αρθρα εμπνευσμένα από τον ευλογημένο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει την απάντηση σε κάθε ερώτηση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε
"Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται" (Ματθ. 7:7,8) . Καλό λοιπόν είναι να ρωτάμε τον Κύριο, να τον συμβουλευόμαστε σε κάθε μας ανάγκη και ο Κύριος θα μας καθοδηγεί δια του λόγου Του δια του Αγίου Πνεύματος

Υποδειγματικοί Κυβερνήτες
"Και είπα προς αυτούς, Σεις βλέπετε την δυστυχίαν εις την οποίαν είμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και αι πύλαι αυτής είναι κατηναλωμέναι υπό του πυρός• έλθετε και ας ανοικοδομήσωμεν το τείχος της Ιερουσαλήμ, διά να μη ήμεθα πλέον όνειδος.
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Η οικογένεια σε κίνδυνο! Η κοινωνία σε κίνδυνο!
"Και αποκρινόμενος αυτός είπε: Δεν διαβάσατε ότι εκείνος που τους έπλασε απαρχής, αρσενικό και θηλυκό τούς έπλασε; Και είπε: «Εξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα»; Ώστε, δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο, λοιπόν, που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ματθ.19:5"
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Yιοί φωτός
"«πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. »
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Για τα παιδιά μας

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΙΝΗ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΗΣΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΡΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΑΛΛ ΕΚΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ
Εφεσίους 6

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε επιλεγμένα δείγματα από το Παιδικό μας Ανθολόγιο που επιμελήθηκαν αδελφοί και αδελφές της εκκλησίας μας
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο Θέμα Παιδική Ανθολογία από το Μενού ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Χριστιανική οικογένεια

Χριστιανική οικογένεια
εγώ όμως και ο οίκός μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον.
Ιησ.Ναυη 24/15

Προσευχή

Προσευχή
Ένα όμορφο σκίτσο που μπορεί ο γονέας να το εκτυπώσει και να το δώσει στο παιδί του για βάψιμο

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του
Ψαλ. 127:2
ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις τον αγαπητόν αυτού.