Η Αδελφότητα

Η Αδελφότητα

Η Χριστιανική Αδελφότητα Μαθητών του Ιησού Χριστού Περαίας είναι παράρτημα του σωματείου Χριστιανική Αδελφότητα Μαθητών του Ιησού Χριστού που έχει αναγνωρισθεί επίσημα απο το κράτος βάση της υπ' αριθμόν 13725/2004 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Ο σκοπός της αδελφότητας μας είναι

  • η καλλιέργεια Χριστιανικού χαρακτήρα, η ανάπτυξη του πνεύματος της ενότητας και της συνεργασίας, ο εν Χριστώ πνευματικός καταρτισμός και η εν γένει πνευματική οικοδόμηση των μελών αυτού εν Χριστώ Ιησού.
  • H διάθεσις των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων εκάστου μέλους για την διάδοση των διαταγμάτων του μόνου διδασκάλου Ιησού Χριστού επι τη βάσει των Ιερών Αυτού διδασκαλιών ως και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της Αδελφότητας
  • Η προσπάθεια εναρμόνισης της πνευματικής ζωής των μελών της Αδελφότητας με την εν γένει πνευματική ζωή των πρώτων Χριστιανών, όπως περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη του Ιησού Χριστού και ιδιαίτερα στις Πράξεις των Αποστόλων