Ομολογίες Πίστεως σε βίντεο ή ήχο

Ομολογίες Πίστεως σε βίντεο ή ήχο

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να παρακολουθήσετε ομολογίες αδελφών πως ο Κύριος ενήργησε στην ζωή τους και τους έσωσε

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 31/1/2019 ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 30/1/2019 ΚΥΡΙΛΟΣ