Υμνοι Θεσσαλονίκης

Υμνοι Θεσσαλονίκης

Οι Χριστιανικοί "Υμνοι Θεσσαλονίκης" σε Βίντεο που ετοιμάσαν οι αδελφοί της εκκλησίας της Περαίας

Οι ύμνοι αυτοί είναι ο καρπός της αγάπης πολλών ανώνυμων αδελφών που ο Κύριος είχε προσθέσει στην Κεντρική Εκκλησία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής της Θεσσαλονίκης (Πτολεμαίων 29 β') και κάποιοι απο αυτούς σήμερα βρίσκονται σε άλλες αδελφές εκκλησίες. Βασικοί εμπνευστές και εκτελεστές των ύμων αυτών όμως ήταν και είναι ακόμη οι γνωστοί αφοί Φραγκοράπτοι,Κώστας και Νίκος. Οι ύμνοι αυτοί είναι "κτήμα" όλης της Χριστιανοσύνης. Οι αδελφοί της Χριστιανικής Αδελφότητας της Περαίας με αγάπη και με σεβασμό στην δουλειά των προηγούμενων αδελφών, μετέφεραν τους ύμνους αυτούς σε βίντεο κλιπς με σκοπό να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στην διάδοση των ύμων αυτών και κατα συνέπεια στην ύψωση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι και ο μοναδικός Σωτήρας του κόσμου. Αλληλούια!

Χριστιανικοί Ύμνοι Θεσσαλονίκης Νο 16

Για την Δόξα του Πατρός, του Υιού Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Τριάδα Ομοούσια και Αδιαίρετος, ο Θεός ο αληθινός.

Οι ύμνοι επίσης παρηγορούν και ευφραίνουν και τις καρδιές των πιστών καθώς τους ψάλουν με καρδιά ταπεινή , απλή και σε κατάνυξη.

Μες την ζωή μου η σκιά σου