Για τα παιδιά μας

Για τα παιδιά μας

Ο Κύριος προτρέπει τους γονείς να επιμεληθούν τα παιδιά τους ανατρέφοντάς τα με την παιδεία Του. "Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλ' εκτρέφετε αυτά εν παιδεία Κυρίου (Εφ.6:4)" , Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού Λουκ.18:16.

Σήμερα είναι γεγονός οτι τα παιδιά έρχονται απο πολύ μικρή ηλικία σε επαφή με τον κόσμο του διαδικτύου και πολλές φόρες χωρίς οι γονείς τους να γνωρίζουν που "σερφάρουν" δηλαδή τι σελίδες βλέπουν. Εμείς θέλουμε με την ενότητα αυτή να συμβάλουμε στην θετική θεματολογία του διαδικτύου και ιδιαίτερα για την παιδική ηλικία προσφέροντας τον λόγο του Θεού. Στην προσπάθεια μας αυτή επικαλούμαστε την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ώστε το έργο αυτό να έχει επιτυχία στους μικρούς μας φίλους φέρνοντάς τους πιό κοντά στον Ιησού Χριστό ώστε να τον ζητήσουν, να τον γευθούν και να γνωρίσουν την απέραντη αγάπη του