Ομολογίες πίστεως

Ομολογίες πίστεως

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε ομολογίες ανθρώπων που γνωρίσαν τον Ιησού Χριστό. Κάθε μια ομολογία είναι μια ζωντανή μαρτυρία πως ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος και έτοιμος να βοηθήσει κάθε άνθρωπο όταν τον επικαλεσθεί. Είναι επίσης Αυτός ο καλός ο ποιμένας που ψάχνει και βρίσκει το απολωλός πρόβατος και το σώζει. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός που είπε: ΠΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΣΤΙΣ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΘΕΛΩ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΟΣΤΙΣ ΔΕ ΜΕ ΑΡΝΗΘΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΘΕΛΩ ΑΡΝΗΘΗ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ (Ματθ.10:32-33)